Hot
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

sin b2

Untitled

නවතම පුවත්

සියලු පාසල් දරුවන්ට පවිත්‍ර කරන ලද පානීය ජලය ලබාදීමට පියවර -අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම්

සියලුම පාසල් දරුවන්ට පවිත්‍ර කරන ලද පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පැවසුවේය. ළගම පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහන යටතේ පසුගිය දා (13) කුලියාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ඉදිකිරීම් කිහිපයක් ගුරු හා සිසු අයිතියට පැවරීමේ උත්සවයක දී අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය. කුලියාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ඉදිකරන ලද විදුහල්පති නිල නිවාස, ගුරු නිල නිවාස, ක්‍රීඩා මණ්ඩපය,සුහුරු පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ල සහ පිරිමි නේවාසිකාගාරයේ අලුත්වැඩියාවන් අවසන් කර ගුරු සිසු අයිතියට පත් කිරීම අමාත්‍යවරයා අතින් මෙහිදී සිදු කෙරුණි.

16-07-2018
Read more...

MoErelated ins s

president-s   President Secretariat  President-Media

1919 s 1988 s  esdp  1929S

examination s   epd s  nie s  sch sin  tech strm sub

 

New logo"ඉසුරුපාය", පැලවත්ත,
බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක. : +94 112 785141-50
ඉ-තැපැල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අවසන්වරට යාවත්කාලීන කළේ : 18 July 2018.